Írj  egy könyvet!

Segítünk:  
- témaválasztásban
- műfajválasztásban
- célközönség választásában
- szinopszis írásban
- ütemterv kidolgozásában
- üzleti terv kidolgozásban
- alkotói válság kezelésében
- illusztrálásban
- boritótervezésben
- szöveggondozásban
- lektorálásban
- kiadásban
- terjesztésben
Kapcsolat:

  • H-4032 Debrecen, Tarján u. 55.
  • info@kockakor.hu
  • www.kockakor.hu
  • +36-30-6561565

Fedezz fel valamit!

Segítünk:  
- témaválasztásban
- kutatásmódszertanban
- publikálásban
- prezentálásban
- üzleti terv készítésben


Legyél kaszkadőr!

Segítünk:  
- felkészülésben
- portfólió készítésben
- fellépés szervezésében
- menedzselésben

Pályázati összefoglaló

Cím: Csillagköd - irodalmi alkotókör (2014)
Pályázati azonosító: OPER-3570
Támogatók: a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében a „Gazdagító programpárok II.” „B” (szülő – diák  pedagógus együttműködését is célzó, bővített változatának megszervezésére és megvalósítására című pályázati felhívás alapján megvalósított tevékenység támogatója:

Beszámoló:         
   A stratégiai gondolkodást, látásmódot gyakoroltató 30 órás gazdagító programpár 2014.03.04-2014.03.30. között napi tanórán kívüli és intenzív, tömbösített (jégpálya, élményfürdő, edzőterem látogatásával járó) alkalmak során valósult meg. A programpár nagyon népszerű lett a résztvevők (diákok, diákmentorok, szülők, pedagógusok) körében, így a jövőben is szeretnénk e kezdeményezést folytatni. 
   A tanórán kívüli napi tevékenység-jellegű programokon: az intenzív programra felkészítő balesetvédelmi, stratégiai gondolkodásbeli és elemi harcművészeti technikákra történő felkészítésre került sor játékos feladatok formájában diákmentorok és szülők bevonásával.
   Az intenzív (tömbösített) program keretében: a résztvevők a napi tevékenység-jellegű programrészben elsajátított tevékenységekben, rendhagyó körülmények között (pl. csúszós talaj a műjégpályán, a vizes környezetben az élményfürdő medencéiben), mentoráltakból, diákmentorokból és szülőkből álló 
teamek számára rendezett csapatépítő jellegű kalandjáték formájában tehették próbára stratégiaalkotó szellemi képességeiket, testi ügyességüket, szociális kompetenciájukat.
   A bevont diákmentorokról:   a diákmenotorknak a következő beválogatási kritériumoknak kellett megfelelniük: a diákmentor a) a bevonni kívánt tizenéves koroztályba tartozó diák legyen, b) legalább egy kiadásban megjelent irodalmi publikációval (egyéni vagy társszerzős formában megjelent könyvvel vagy könyvfejezettel) rendelkezzen, s ISBN száma legyen a művét tartalmazó kiadványnak; c) év végi tanulmányi átlaga 4,5 feletti legyen az elmúlt tanévben, s várhatóan az aktuális félévben is; d) egyesületi foglalkozásainkon bizonyítsa, hogy a fejlesztő tanári instrukciókat fegyelmezetten követni képes; e) egyesületi foglalkozásainkon bizonyítsa, hogy korosztályával hatékonyan kommunikálni képes. Egyesületünkben a diákmentornak kiválasztott 3 tanuló - Varga József Bertalan, Mező Lilla Dóra, Kollát Sára - megfelelt a fenti követelményeknekMentori feladataik: a) bekapcsolódás a tanórán kívüli foglalkozások tervezésébe; b) bekapcsolódás az intenzív napok tervezésébe; c) a tanórán kívüli foglalkozásokon a rábízott mentoráltak segítése; b) az intenzív napokon a mentoráltjai segítése; c) kapcsolattartás a mentoráltakkal és a vezető-, illetve fejlesztőpedagógussal. Tehetségük felhasználása: tekintve, hogy mindhárom diákmentornak jelent már meg irodalmi műve lektorált, ISBN számmal ellátott kötetben, a irodalmi alkotó tehetségüket és tapasztalatukat hasznosították a mentoráltjaikkal való foglalkozások során. Tehetségük fejlesztése: e pályázatnak köszönhetően saját élmény jellegű tapasztalatszerzést biztosíthattunk számukra a következő területeken: a) programtervezés; b) foglalkozástervezés; c) tanulóközösségek szervezése; d) tanulóközösségek irányítása; e) tanácsadói tevékenység (irodalmi alkotó munkával kapcsolatban) 


  A szülők bevonásának módja, tapasztalatai: A programba szülői szerepben 3 fő került bevonásra. Bevonásuk módja: az egyesületünkkel kapcsolatban álló szülőknek ajánlottuk fel a lehetőséget, s az első három jelentkező szülőt vontuk be. Bevonásuk célja: a) gyermeküket támogassák; b) saját élményt szerezzenek a programmal kapcsolatban; c) csapatépítő jelleggel; d) a legfontosabb számunkra: a diákmentorok védett körülmények között a náluk idősebb, felnőtt korosztály képviselőivel is megtanuljanak hatékonyan kommunikálni. Részvételük erősítette a gyermekeik irodalmi alkotótevékenység iránti elköteleződését, s saját elköteleződésüket is gyermekeik irodalmi tehetséggondozása tekintetében. A szülők a program aktív részvevőivé váltak.

Galléria (10 kép):