Írj  egy könyvet!

Segítünk:  
- témaválasztásban
- műfajválasztásban
- célközönség választásában
- szinopszis írásban
- ütemterv kidolgozásában
- üzleti terv kidolgozásban
- alkotói válság kezelésében
- illusztrálásban
- boritótervezésben
- szöveggondozásban
- lektorálásban
- kiadásban
- terjesztésben
Kapcsolat:

  • H-4032 Debrecen, Tarján u. 55.
  • info@kockakor.hu
  • www.kockakor.hu
  • +36-30-6561565

Fedezz fel valamit!

Segítünk:  
- témaválasztásban
- kutatásmódszertanban
- publikálásban
- prezentálásban
- üzleti terv készítésben


Legyél kaszkadőr!

Segítünk:  
- felkészülésben
- portfólió készítésben
- fellépés szervezésében
- menedzselésben

Pályázati összefoglaló

Cím: Stratégia (2014)
Pályázati azonosító: OPER-3309
Támogatók: a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében a „Gazdagító programpárok II.” „B” (szülő – diák  pedagógus együttműködését is célzó, bővített változatának megszervezésére és megvalósítására című pályázati felhívás alapján megvalósított tevékenység támogatója:

Beszámoló:         
   A stratégiai gondolkodást, látásmódot gyakoroltató 30 órás gazdagító programpár 2014.03.04-2014.03.30. között napi tanórán kívüli és intenzív, tömbösített (jégpálya, élményfürdő, edzőterem látogatásával járó) alkalmak során valósult meg. A programpár nagyon népszerű lett a résztvevők (diákok, diákmentorok, szülők, pedagógusok) körében, így a jövőben is szeretnénk e kezdeményezést folytatni. 
   A tanórán kívüli napi tevékenység-jellegű programokon: az intenzív programra felkészítő balesetvédelmi, stratégiai gondolkodásbeli és elemi harcművészeti technikákra történő felkészítésre került sor játékos feladatok formájában diákmentorok és szülők bevonásával.
   Az intenzív (tömbösített) program keretében: a résztvevők a napi tevékenység-jellegű programrészben elsajátított tevékenységekben, rendhagyó körülmények között (pl. csúszós talaj a műjégpályán, a vizes környezetben az élményfürdő medencéiben), mentoráltakból, diákmentorokból és szülőkből álló 
teamek számára rendezett csapatépítő jellegű kalandjáték formájában tehették próbára stratégiaalkotó szellemi képességeiket, testi ügyességüket, szociális kompetenciájukat.
   A bevont diákmentorokról:   a diákmenotorknak a következő beválogatási kritériumoknak kellett megfelelniük: a diákmentor a) a bevonni kívánt korosztályba tartozó diák legyen; b) legalább 3. vizsgafokozata legyen a Kocka Kör 10 fokozatból álló vizsgarendszerében; c) év végi tanulmányi átlaga min. 4,5 feletti legyen az elmúlt tanévben, s várhatóan a jelen félévben is; d) egyesületi foglalkozásainkon bizonyítsa, hogy korosztályával hatékonyan kommunikálni képes; e) egyesületi foglalkozásainkon bizonyítsa, hogy a fejlesztő tanári instrukciókat fegyelmezetten követni képes. Egyesületünkben a diákmentornak kiválasztott 3 tanuló - Varga József Bertalan, Mező Lilla Dóra, Kollát Sára - megfelelt a fenti követelményeknekMentori feladataik: a) bekapcsolódás a tanórán kívüli foglalkozások tervezésébe; b) bekapcsolódás az intenzív napok tervezésébe; c) a tanórán kívüli foglalkozásokon a rábízott mentoráltak segítése; b) az intenzív napokon a mentoráltjai segítése; c) kapcsolattartás a mentoráltakkal és a vezető-, illetve fejlesztőpedagógussal. Tehetségük felhasználása: A meglévő ismereteik átadása mentoráltjaik számára. Példamutatás, segítségadás, tanítva-tanulás megvalósulása; belső kapcsolati rendszerek, barátságok erősödése. A diákmentorok segítségével a résztvevők fejlesztése intenzívebbé, és gyorsabbá válhat, melynek eredményeként feltevésünk szerint, az előzetes megfigyelés alapján kiválasztott, jó mozgáskoordinációval rendelkező mentoráltjaik hamarabb jutnak el, az első övfokozat megszerzéséig. A program révén lehetővé vált a diákmentorok felkészítése a jövőbeli hasonló rendezvényeink számára. Tehetségük fejlesztése: e pályázatnak köszönhetően saját élmény jellegű tapasztalatszerzést biztosíthattunk számukra a következő területeken: a) programtervezés; b) foglalkozástervezés; c) tanulóközösségek szervezése; d) tanulóközösségek irányítása; e) tanácsadói tevékenység (irodalmi alkotó munkával kapcsolatban); f) az intenzív szakaszban a diákmentorok számára is újszerű körülmények biztosítottunk, s lehetővé vált a megváltozott környezeti feltételek között (pl. csúszós talajon, vízben, közönség előtt) történő mozgáskoordinációjuk fejlesztése és technikai stratégiai táruk bővítése is.
  A szülők bevonásának módja, tapasztalatai:  A programba szülői szerepben 3 fő került bevonásra. Bevonásuk módja: az egyesületünkkel kapcsolatban álló szülőknek ajánlottuk fel a lehetőséget, s az első három jelentkező szülőt vontuk be. Bevonásuk célja: a) gyermeküket támogassák; b) saját élményt szerezzenek a programmal kapcsolatban; c) csapatépítő jelleggel; d) a legfontosabb számunkra: a diákmentorok védett körülmények között a náluk idősebb, felnőtt korosztály képviselőivel is megtanuljanak hatékonyan kommunikálni. Ebben a programban a bekapcsolódó szülők valamennyien maguk is (a gyermekeik hatására) megszerették a sportot, és saját kedvtelésükből, rekreációjuk, egészségük megőrzése érdekében a gyermekeikkel együtt, velük egy időben szereztek új ismereteket. A szülők a program aktív részvevőivé váltak.
        
Filmek az intenzív napokról:
   - A Yetti nyomában (a jégpályán): 
 
   - Ember a vízben (az élményfürdőben):


   - Szamurájok és banditák (a Ju Jutsu edzésen):


Galléria (10 kép):